תביעת הטרדה מינית בעבודה

תוכן עניינים

מקום העבודה יכול להוות כר פורה להתנכלויות ולהטרדות מיניות. זאת משום הכפיפות ההיררכית הנלווית למקום העבודה והן להימצאותם של אנשים בסמיכות זה לזה במשך שעות רבות במהלך היום. ככל שההטרדה המינית ו\או ההתנכלות מתרחשות במסגרת מקום העבודה, יכול העובד להגיש תביעה אזרחית כנגד המטריד בבית הדין האזורי לעבודה.

 

מהי ההגדרה להטרדה מינית

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית מציג אילו מקרים יכולים להוות להטרדה מינית:

  1. ביצוע מעשים מגונים
  2. סחיטה באיומים שהינה בעלת אופי מינית. כלומר, שנדרש מן העובד\ת לעשות מעשה מיני תוך כדי סחיטה.
  • לדוגמא, מעסיק שמפציר בעובדת שלו לשכב עימו, אחרת יאלץ לפטר אותה.
  1. הצעות שהינן חוזרות ונשנות בעלות אופי מיני
  2. התייחסויות שהינן חוזרות בעלות אופי מיני
  3. פרסום תצלום, סרטון או הקלטה אשר מתמקדת במיניות של האדם המתועד בכל נסיבה בה הפרסום של התיעוד עשוי להשפיל את האדם או לגרום לו לביזוי – ללא הסכמה של המתועד.
  4. ניצול יחסי מרות או בעילה אסורה בהסכמה בין ממונה לבין עובד – פערי כוחות ומעמד.
  5. התנכלות במקום העבודה.
  • כלומר, כל פגיעה בעקבות מקרה של הטרדה מינית או תלונה\תביעה שהוגשה בגין הטרדה מינית.

 

אפיקי התביעה

 

אפיק אזרחי

ראשית, קיים האפיק האזרחי. במסגרת אפיק זה, תתבע המתלוננת את המטריד בגין הנזק שנגרם לה משום ההטרדה המינית ו\או ההתנכלות שחוותה ממנו. התובעת יכולה לתבוע נזקים שנגרמו כתוצאה מאובדן ימי עבודה, הוצאות טיפול נפשי, נזקים נפשיים שנגרמו לה כתוצאה מן ההטרדה או ההתנכלות. יש לציין כי את פיצויים אלה על התובעת להוכיח במשפט האזרחי, נטל ההוכחה הראשוני רובץ על הטוען להטרדה המינית.

כמו כן, בכפוף לשינוי שנעשה בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יכולה כעת התובעת בגין הטרדה מינית לקבל פיצויים ללא הוכחת גובה הנזק עד לגובה של 120,000 ש"ח, זאת במקום תקרת הפיצויים הנמוכה משמעותית בגובה של 50,000 ש"ח שהייתה נהוגה עד התיקון לחוק. יש לציין כי התיישנות על תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית תעמוד על 7 שנים.

בנוסף, התביעה יכולה להיות מוגשת כנגד מקום העבודה, שכן לא קיים את הוראות המנע להטרדה מינית הרובצות עליו מכוח החוק או לא בירר את תלונתה לגבי ההטרדה המינית ו\או ההתנכלות שחוותה לכאורה.

לא זו אף זו, החל משנת 2014, נקבע כי תובע בתביעה אזרחית בגין הטרדה מינית יהיה זכאי להנחה בתשלום אגרת פתיחת התיק עבור המשפט.

 

אפיק פלילי

בשונה מן האפיק האזרחי, בו הצד התובע הינו למעשה המתלונן או המתלוננת על ההטרדה המינית; באפיק הפלילי, התובעת תהיה המדינה ולמעשה המתלוננת אינה מהווה צד רשמי בתביעה. עם זאת, חשוב לציין כי המגמה בישראל היא להכיר יותר ויותר במעמדם של נפגעי העבירה ומתחשבים בהם וברצונותיהם הן בהסדר הטיעון, בקשת קיצור מאסר ואף בבקשת החנינה.

 

האפיק האזרחי והאפיק הפלילי

האפיק האזרחי עשוי להוות חלופה נוחה יותר עבור התובעת. הסיבה המרכזית לכך הינה שהתביעה האזרחית נמצאת בשליטתה של התובעת, ואילו בתביעה הפלילית, המושכות עוברות לתביעה מטעם המדינה. למעשה, ניתן לומר כי ברגע שמוגש כתב אישום החלק של המתלוננת הופך לפחות משמעותי באופן ברור. משום שהאפיק הפלילי אינו מצוי בשליטתה של המתלוננת, הוא יכול להפוך לבעל עלות שהינה גבוהה על התועלת, שכן אינה יכולה לסגור את התיק ולהיפטר ממנו כרצונה.

להליך הפלילי חוברות חקירות במשטרה, עדויות והליכים לא נעימים אחרים שעשויים להגביר את הטראומה שכבר קיימת אצל המתלוננת אשר סבלה מן ההטרדה המינית או ההתנכלות.

יחד עם זאת, יש לציין כי האפיק האזרחי יכול לעמוד לרעת המתלוננת, שכן מעורבותה נדרשת באופן נרחב יותר לאורך ההליך, בעוד בהליך הפלילי, מעורבותה של המתלוננת מצומצם יותר.

לא מן הנמנע שהנפגעת תפנה לשני האפיקים הללו לטובת קבלת מלוא הצדק.

 

תביעה בבית המשפט לדיני עבודה

ככל שתבחר התובעת באפיק האזרחי שהוצג לעיל, היא תוכל לטעון לשני סוגי פיצויים נזיקיים. הראשון, הינו פיצוי ללא הוכחת נזק שתקרתו הינה 120,000 כנגד כל אחד מן הנתבעים בפרשה. חשוב לדעת כי בתי המשפט לא ימהרו לפסוק סכומים הקרובים או המגיעים לתקרת הפיצוי. לצורך הגעה לתקרת הפיצוי של 120,000 ש"ח נדרשים מעשים בעלי נסיבות מחמירות ומיוחדות. יחד עם זאת, התובעת יכולה לבקש להוכיח את הנזק שחוותה כתוצאה מן ההטרדה המינית – בדמות נזק נפשי ואובדן ימי עבודה שנגרמו לה עקב החוויה הקשה והטראומתית שעברה.

ככלל, קל הרבה יותר לבחור בפיצוי ללא הוכחת גובה הנזק, שכן הוא דורש פחות מאמץ מן התביעה והמתלוננת בהשגת הוכחות ומסמכים שיתמכו במצע העובדתי אודות הנזק המעשי שנגרם לתובעת עקב הפעולות המתנכלות והמיניות שחוותה.

 

קביעת הפיצוי הנזיקי ללא הוכחת גובה הנזק

חשוב לציין כי הפיצוי המקסימלי שיקבל מתלונן בגין הטרדה מינית באפיק האזרחי לא יעלה על 120,000 ש"ח. בית המשפט לא ימהר לפסוק את הפיצוי המקסימלי ויעשה זאת באופן מחושב על בסיס עובדות המקרה והנסיבות. בין היתר, יתחשב בחומרת המעשים, הנסיבות והאופן בהם התרחשו, כמות הפעמים בהם הם חזרו על עצמם, ומהי רמת הכפיפות ההיררכית הקיימת בין המתלונן או המתלוננת לבין הנילון.

 

תקרת הפיצוי

אמנם נקבע כי פיצוי ללא הוכחת נזק יכול לזכות את התובע בפיצוי שלא יעלה על 120,000 ש"ח. עם זאת, ככל שמדובר במקרים נפרדים ומובחנים זה מזה, יתכן ויטה בית המשפט לפסוק לטובת התובעת פיצויים של עד 120,000 ש"ח שיעברו את התקרה באופן מצטבר על סמך כל אחד מן האירועים בהם הייתה התנכלות ו\או ההטרדה המינית בנפרד. כך שבפרקטיקה, בהתאם לשיקול דעתו של השופט, עובדות ונסיבות המקרה, יכולה התובעת לזכות בפיצויים כפולים ללא הוכחת נזק.

 

‎שילוב של פיצוי ללא הוכחת נזק ופיצוי נזיקי הדורש הוכחת נזק

הפיצוי ללא הוכחת נזק מהווה מעין פיצוי עונשי כנגד הנתבע שנטען לגביו שהטריד מינית או התנכל לתובעת. כמו כן, יכולה התובעת להוכיח את הנזק שחוותה עקב מעשיו של הנתבע וכך לקבל פיצוי גם מכוח דיני הנזיקין והן מכוח חוק שוויון הזדמנויות. הנזק יכול להיות נזק נפשי, אובדן והפסד של ימי עובדה וכו'.

 

איך לבחור בעורך דין המתאים ביותר?

חשוב להקפיד שבחירתכם בעו"ד שייצג אתכם בעניינים כל כך רגישים תהא לאחר שהגעתם למסקנה שמבחינה מקצועית יש לאותו עו"ד את הניסיון הטוב ביותר ואת הסיכוי הטוב ביותר להשיג את התוצאות הטובות ביותר במקרה שלכם ומבחינה אנושית יש לו את היכולת הרגשית לתמוך בכם וללוות אתכם באופן צמוד ושוטף בעניינים כל כך חשובים ורגישים במהלך תקופה כל כך קשה.

משפט

קשת עורכי דין
לשיחת ייעוץ עם עורך דין

עולם המשפט לעיתים נראה סבוך ומורכב, אך מי שבקיא בו – יידע לתת את העצה הנכונה. לקבלת סיוע משפטי השאירו פרטים עכשיו!

מידע נוסף
השלמת פיצוי פיטורים

מאז חקיקת חוק פיצויי פיטורים ב- 1963 עובדים רבים נהנים מהעובדה שגם אם המעסיק שלהם יחליט לסיים את העסקתם הם לא יצאו לאבטלה בידיים ריקות

עיכוב בלתי חוקי

אחד מהתפקידים שיש למשטרה הם לעכב אנשים שנראים להם חשודים, או שהייתה להם סיבה מספקת לחשוד כי הם עשויים להוות סכנה לציבור. עם זאת, שוטרים

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לעובדים לא לטווח ארוך. במקור, קרנות ההשתלמות נועדו לממן השתלמויות, לימודים וכנסים אך בפועל היא חלק מקופות החיסכון, לטווח זמן

מהם העונשים על סחר בנשים?

כל סוג של סחר בבני אדם עלול לגרור אחריו אישום חמור ומספר גבוה של שנות מאסר. עם זאת, יכולות להיות נסיבות מיוחדות שמשפיעות על האופן

מהם העונשים בגין עבירות זנות

למרבה הצער, ועל האף העובדה שהשנה היא 2022, עבירות זנות היא עדיין חלק אינטגרלי במדינת ישראל, ועל אף צמצום התופעה בעשורים האחרונים באופן יחסי, עדיין

עורכי דין פלילי נמצאים בסכנת חיים?

עורך דין פלילי הוא אחד מהמקצועות המסקרנים שיש. עורך דין פלילי יכול למצוא את עצמו מתעסק בתיקים מורכבים, מעניינים ובעלי משמעות. עבירות נשק, רצח, סמים