אחד מהתפקידים שיש למשטרה הם לעכב אנשים שנראים להם חשודים, או שהייתה להם סיבה מספקת לחשוד כי הם עשויים להוות סכנה לציבור.

עם זאת, שוטרים לא רשאים לעכב כל אחד ובכל מקרה. מתי עיכוב ייחשב לבלתי חוקי?

 

מהו עיכוב?

עיכוב היא בעצם הטלת מגבלה על חירותו של האדם לנוע באופן חופשי, אם היה בהתנהגותו דבר שעורר חשד שהוא ביצע עבירה – או על מנת למנוע ביצוע עבירה מראש.

 

מי רשאי לעכב אזרח ובאילו נסיבות?

לרוב, מי שרשאי לעכב אדם הוא שוטר, כחלק מתפקידו לשמירה על שלום הציבור וביטחונו. השוטר רשאי לעכב אדם במידה והיה לו יסוד סביר לחשוב שהוא ביצע עבירה או עומד לבצע עבירה.

במסגרת העיכוב, השוטר רשאי לברר את זהותו של החשוד ואת כתובת מגוריו, הוא רשאי לחקור אותו על מעשיו בזירת האירוע ולעמוד על טיבו, וכן רשאי לערוך חיפוש אצל החשוד – על מנת לאשרר או להפריך את החשד.

חשוב לציין כי שוטר הוא לא היחיד שיכול לעכב אזרח – גם אדם פרטי רשאי לעשות זאת, במידה והיה לו יסוד סביר לחשוב כי האזרח ביצע פשע כלשהו. האדם הפרטי רשאי לעכב אדם חשוד עד להגעתה של המשטרה למקום ההתרחשות.

 

מהם התנאים לעיכוב תקין?

נקבע בחוק כי לא ניתן לעכב אדם בכל מקרה, אלא נדרשים שלושה תנאים על מנת שהעיכוב ייחשב חוקי. נדרש קיום של חשד סביר בדבר טיב החשוד והמניעים שלו, נדרש כי העיכוב נועד לתכלית של בירור החשד (ולא לאף תכלית אחרת), וכי העיכוב לא יעלה על שלוש שעות (ובמידה ורוצים להאריך את זמן העיכוב – רק קצין רשאי לעשות זאת).

הטעם לתנאים אלו הוא שעיכוב פוגע בחירותו של האדם – זוהי זכות יסוד בסיסית של האדם, שאף מעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לפיכך, פגיעה בזכות יסוד זו נדרשת רק במידה והחשד הוא ממשי, ורק על מנת לברר את החשד.

 

מהו עיכוב בלתי חוקי?

עיכוב בלתי חוקי הוא כל עיכוב שלא עונה על שלושת התנאים שקבועים בחוק וצוינו לעיל. במידה והחשד לגבי אדם אינו ממשי או סביר, העיכוב עולה על שלוש שעות ללא אישור קצין, או שתכלית העיכוב אינה הפרכת החשד – מדובר בעיכוב לא חוקי.

מי שמעכב אדם אחר חייב להסביר לו מהי הסיבה בגינה הוא מעוכב, ומהו החשד הממשי שגרם לעיכוב.

 

מה ניתן לעשות אם עוכבתי בצורה בלתי חוקית?

הדבר המומלץ ביותר שתוכלו לעשות הוא לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה, שייצג אתכם אל מול המשטרה. אם אתם באזור המרכז (אך גם באזורים אחרים) תוכלו לפנות לעורך דין בפתח תקווה, שילוו אתכם לאורך כל ההליך, ידאגו לשמירה על זכויותיכם – ויערערו יחד אתכם על העיכוב הבלתי חוקי שבוצע.

 

חוקים ומשפט