קרן השתלמות היא אפיק חיסכון לעובדים לא לטווח ארוך.

במקור, קרנות ההשתלמות נועדו לממן השתלמויות, לימודים וכנסים אך בפועל היא חלק מקופות החיסכון, לטווח זמן בינוני.

הכסף בקרן מופקד כל חודש בחודשו על ידי המעסיק ועל ידי העובד כתלות בגובה שכרו של העובד. ככל ששכרו של העובד גבוה יותר – כך משתלם לו יותר שכספו נחסך בתוכניות החסכון הללו.

הכספים שנמצאים בקרנות ההשתלמות פטורות ממיסוי הכנסה (בכפוף לתנאים שונים). המדינה אינה מפקחת על מטרות השימוש בכסף שנמצא בחיסכון.

בתום שש שנות צבירה בקרן, היא פתוחה לשימוש, במידה והעובד מעוניין לצאת להשתלמות הוא יכול לעשות זאת מכספי הקרן במרוצת שלוש שנים בלבד. משיכה לפני ששת השנים שלא למטרות השתלמות מחויבת במיסוי.

 

מהי הפרשה לקרן השתלמות?

ההפרשה לקרן ההשתלמות איננה הכרחית לפי החוק. לעובדים שכירים רבים נפתחות קרנות כאלו בשל הסכמים קיבוציים, החוזים עליהם הם חתומים ובעקבות שינויים והסכמים שנחתמו במשק.

ישנה אפשרות להפריש את הכספים לקרנות ההשתלמות השונות, המנוהלת על ידי בתי השקעות שונים, לצד קרנות השתלמות ייעודיות של איגודים מקצועיים ומגזרים ציבוריים (למשל קרן ההשתלמות של המורים).

הבחירה לאיזו לקרן השתלמות להשתייך מצויה בידיו של העובד. ככל שעובד מעוניין לעבור מקרן השתלמות אחת לאחרת, הדבר אפשרי והוותק בקרן ההשתלמות תיוותר (רלוונטי בין היתר להוצאת הכסף מהקרן).

ישנם שיקולים רבים לבחירה בקרן השתלמות והם דומים לבחירה בקרנות חיסכון אחרות (יציבות, דמי ניהול, חסכונות שונים, ביצועי הקרן וכיוצא באלו).

 

הבקשה להפריש את הכספים לקרן ההשתלמות

לאחר שביקש העובד שיופרש חלק משכרו לקרן ההשתלמות, חייב לעשות זאת המעסיק עד שבעה ימי עסקה מתשלום המשכורת של העובד או עד חמישה עשר ימים מסיום החודש שבעקבותיו ניתנה המשכורת לעובד (למשל אם בחודש אוגוסט ניתנה המשכורת לחודש יולי, אזי יש למעסיק חמישה עשר ימים לתוך חודש אוגוסט להפריש את החלק היחסי מן המשכורת).

ההפרשה המקסימלית המותרת כפטורה ממיסוי צריכה להיות עד שבעה וחצי אחוזים מן המשכורת מצידו של המעסיק ועד שניים וחצי אחוזים מצידו של המועסק (ביחס של אחת לשלוש). כל סכום שעולה על זה יחויב במיסוי (ובכך למעשה נשלל היתרון המרכזי של אפיק חסכון זה).

 

יתרונותיו של אפיק החסכון

אין הקרן ממוסה במס הכנסה, המצאותה של קרן ההשתלמות יכולה לסייע בהשגת משכנתא בתנאים נוחים יותר בבנק, הכסף נפתח לאחר שש שנים והשימושים בו לא מוגבלים לפעולות מסוימות, הבחירה באיזו קרן להיות מנוהל נמצאת בידיו של העובד והיא גמישה.

על פי דיני העבודה, הכספים בקרן ההשתלמות שייכים לעובד גם אם פסק לעבוד באותו מקום עבודה, הפסקת התשלומים לא תפגע בתשלומים הקיימים בקרן עצמה והוותק הדרושה למשיכה מתחיל להיספר החל מהפקדת הכספים הראשונה בקרן הפנסיה.

 

פסק דין