מצב בו הוגש כתב אישום וכן מצב בו קיים רישום פלילי הם שני מצבים משפטיים שונים שניתן לפעול על מנת לבטלם:

ניתן לבטל כתב אישום גם לאחר שהוגש, וכן ניתן לבטל רישום פלילי לאחר סיום התיק.

במדריך הבא נעמוד על מצבים משפטיים אלה וכיצד לבטלם.

 

מה כולל כתב אישום, וכיצד ניתן לבטלו?

כתב אישום הוא מסמך המוגש על ידי הרשות התובעת לאחר סיום החקירה והשימוע (אם התקיים) במידה שהתובע מגיע למסקנה שישנן די ראיות המספיקות לאישום. כתב אישום כולל את הרכיבים הבאים:

  1. שם בית המשפט אליו מוגש
  2. ציון מדינת ישראל כמאשימה
  3. שם הנאשם, תעודת הזהות שלו ומענו
  4. תיאור עובדות העבירה
  5. הוראות החיקוק לפיהן מואשם הנאשם
  6. שמות עדי התביעה

 

על מנת לבצע ביטול כתב אישום יש לנקוט אחת משתי דרכים עיקריות: הדרך הראשונה היא לקבל את הסכמת התביעה לאחר שזו השתכנעה לחזור בה, והדרך השנייה היא בהחלטת בית משפט בעקבות קבלת טענות משפטיות שהעלה סנגור הנאשם.

תוצאות ההליך במקרה של חזרת התביעה מכתב האישום הן ביטול כתב האישום ככל שנעשה הדבר לפני תשובת הנאשם, ואם התביעה חזרה בה לאחר תשובת הנאשם התוצאה היא זיכוי.

 

כיצד ניתן לבטל רישום פלילי?

היעדר רישום פלילי הוא קריטריון חשוב בחיים האזרחיים במגוון תחומים. ניתן לבטל רישום פלילי ו/או רישום משטרתי לאחר שהחקירה הסתיימה, ובמקרה של הרשעה – לאחר ריצוי העונש על ידי מחיקת המידע המופיע במרשם הפלילי וברישום משטרתי.

מידע המופיע ברישום משטרתי ביחס לתיקי חקירה סגורים יכול להימחק בחלוף תקופה של בין חמש לשבע שנים (תלוי בסוג העבירה), אולם ניתן לפעול למחיקת הרישום אף קודם לכן, באמצעות שינוי סגירת תיק החקירה להעדר אשמה.

מידע המופיע ברישום הפלילי נמחק בתום תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק (שנכון להיום מסתכמות יחדיו במקרים רבים ב-17 שנים, אולם החל מינואר 2021 עתידות להתקצר). ניתן לפעול לקיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, שהוא הגורם המוסמך היחיד לקיצור תקופות ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק.

 

היעזרו בשירותיו של עורך דין פלילי למחיקת כתב אישום או רישום פלילי

במקרים של בקשה למחיקת כתב אישום או בקשה למצב המומלץ ביותר – מחיקת רישום פלילי, תידרשו להעלות טענות משפטיות מורכבות ולעבור הליכים משפטיים לא פשוטים. מסיבה זו מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי המתמחה בהליכים אלה.

משרד מנשה-רון הוא משרד עורכי דין פלילי מוביל בעל ניסיון רב בהליכים של ביטול כתבי אישום ורישומים פליליים, לרבות שינוי עילת סגירת תיק והגשות בקשות חנינה, וכן מניעת הגשת כתבי אישום או ביטולם.

 

כתב אישום