קופת גמל הינה מוצר פיננסי המוצע על ידי חברות הביטוח השונות, המאפשר למשקיעים לחסוך לטווח ארוך תוך הנאה מהיתרונות הגלומים במוצר זה.

עם זאת, אחד מהחסרונות המרכזיים בהשקעה באמצעות קופת גמל היא הצורך לשלם דמי ניהול לחברות המבטחות.

בפסקאות הקרובות נבחן מוצר פיננסי זה ונעמוד על היתרונות שבו.

 

קופת גמל – מה זה?

ראשית כל, קופת גמל היא מוצר פיננסי המאפשר לחסוך כספים לטווח ארוך, תוך מתן תמריץ על ידי המדינה לפדות את הכספים לאחר גיל 60 ובכל להנות מפטור ממס רווחי הון על התשואות שהכסף הניב במהלך התקופה שהיה מופקד בקופת הגמל. מדובר בפטור ממס העומד על 25%, כך שלמעשה מדובר בהטבה משמעותית לחוסכים באפיק זה. הואיל ומדובר במוצר לחיסכון לטווח ארוך, הסכום הנומינלי של פטור זה עשוי לעלות עד כדי מאות אלפי שקלים.

 

אפשרויות בחירה

ההשקעה באמצעות קופת גמל מאפשרת לחוסכים אפשרויות בחירה וניהול הכסף כראות עיניהם. השאלה העיקרית בה החוסכים נדרשים להכריע היא מידת הסיכון אותה הם מעוניינים ליטול. כידוע, כלל האצבע בעניין השקעת כספים בסיכון גבוה הוא שככל שהסיכון גדול יותר גם פוטנציאל הרווח עולה. מעבר לכך, היות שמדובר בחיסכון לטווח ארוך אזי האפשרות שנטילת הסיכון תגרום לפגיעה בכספים שנחסכו נמוכה, וזאת לאור מושכלת היסוד לפיה חיסכון לטווח ארוך בהכרח יוביל לתשואה חיובית. החוסכים נדרשים לבחור את אפיקי ההשקעה שלהם – מניות, אגרות חוב, קרנות סל ועוד. כל אחד משיטות חיסכון אלו מגלמת מידת סיכון שונה. כל חוסך נדרש להגדיר את מידת הסיכון לעצמו, בהתאם לצרכיו וליכולת שלו להתמודד עם הפסד כספים.

 

דמי ניהול

דמי ניהול קופת גמל להשקעה הם רכיב משמעותי בניהול הקופה אותו יש להביא בחשבון בבחירת קופה ואפיק השקעה. דמי הניהול הם למעשה התשלום המועבר לגוף הפיננסי בו מנוהלת קופת הגמל, והם נגבים בעבור ההחלטות המבוצעות בקופה במהלך תקופת החיסכון – בחירת אפיקי ההשקעה, קבלת ההחלטות, וניהול שוטף. ישנם שני סוגים עיקריים לדמי ניהול – דמי ניהול מהפקדה ודמי ניהול מהסך הצבור. הראשונים נגבים כאחוז מגובה ההפקדה החודשי, והאחרונים נגבים כאחוז מסך הכסף שנצבר בקופה. כמובן, שיעור הכספים הנגבים מהצבירה הוא משמעותית גבוה יותר מאשר אלו הנגבים מדי חודש. הפערים בין חברות הביטוח השונות עשויים להיות אדירים לנוע בטווח של עשרות אחוזים.

 

ידע – הבסיס להחלטות

הבסיס לקבלת החלטה מושכלת בבחירת מוסד בו תנוהל קופת הגמל שלכם הוא רכישת ידע מתאים. כדי להבין איזו הצעה היא הטובה ביותר עבורכם, ומה אתם רוצים לבקש מסוכן הביטוח שלכם עליכם להשקיע זמן בקריאה וברכישת ידע בנושא. ללא ידע למעשה חברות הביטוח וסוכני הביטוח יוליכו אתכם בהתאם לרצונם, ופחות בהתאם לרצונכם. קרא עוד בקישור שלהלן ותוכל להרחיב את בסיס הידע שלכם קודם להתקשרות עם חברה כלשהי.

 

לחיצת יד